POMÔŽME ZACHRÁNIŤ HRIEŠNIKOV

 Milí bratia a sestry,

 máme pred sebou nádherný sviatok, Nepoškvrnené počatie Panny Márie. S týmto dňom je spojené veľké prisľúbenie Panny Márie, ktorá sa zjavila omilostenej vizionárke Pierine Gilli v Montichiari – Fontanelle, severné Taliansko.

 Výňatok z knihy A. M. Weigl: „MáriaRosa Mystica“, Montichiari – Fontanelle:

 Knižku vydal kňaz A. M. Weigl na prosbu svojho priateľa, kňaza Tadeáša Lauxa z Kolégia salvatoriánov v Bad Wurzach. V knihe sa hovorí o zjavení Panny Márie v severnom Taliansku a to v Montichiari, v diecéze Brescia, odkiaľ pochádzal pápež Pavol VI. Zjavenia začali v r. 1947 a pokračovali až do 70 rokov. Šiesti biskupi, medzi nimi aj predošlý diecézny biskup monsignor Giacinto Tredici, verili v pravosť zjavení a s veľkou priazňou sa o nich vyslovil aj pápež Pius XII. Panna Mária sa zjavuje ako Rosa Mystica a praje si obnovu kňazov, kláštorov a Bohu zasvätených. Zjavenie 22. novembra 1947 (v poradí piate zjavenie). Panna Mária žiadala modlitbu, obetu a pokánie. S majestátnosťou vyslovila prísľub:

 „8. decembra napoludnie sa ešte raz zjavím tu, vo farskom kostole, a bude to HODINA   MILOSTI“.

 Pierina Gilli sa opýtala: „Prosím Vás, vysvetlite mi, čo znamená hodina milostí?“ Panna Mária jej odpovedala:

 „HODINA MILOSTI BUDE USKUTOČNENIE VEĽKÝCH A MNOHÝCH OBRÁTENÍ. DUŠÍ CELKOM ZATVRDNUTÝCH A CHLADNÝCH AKO TENTO MRAMOR, SA DOTKNE BOŽIA MILOSŤ A BUDÚ ZNOVA VERNÉ A BUDÚ MILOVAŤ BOHA.“

 

 Zjavenie Panny Márie 8.12.1947 – v preplnenom farskom kostole v Montichiari:

 Madona sa Pierine zjavila na veľkom bielom schodišti, ktoré bolo na oboch stranách ozdobené bielymi, červenými a žltými ružami. Milá Matka Božia sa usmiala a povedala:

 „JA SOM NEPOŠKVRNENÉ POČATIE.“

 Zostupujúc s veľkou majestátnosťou povedala:

 „SOM MÁRIA MILOSTÍ, to znamená MILOSTIPLNÁ, MATKA MÔJHO BOŽSKÉHO SYNA JEŽIŠA KRISTA.“

Ďalej, zostupujúc dole schodmi pokračovala:

 „MOJÍM PRÍCHODOM SEM, DO MONTICHIARI, SI ŽELÁM, ABY SOM BOLA NAZÝVANÁ A UCTIEVANÁ AKO ROSA MYSTICA.“

 „ŽELÁM SI, ABY SA KAŽDOROČNE SLÁVILA 8. DECEMBRA NAPOLUDNIE

H O D I N A    M I L O S T I

PRE CELÝ SVET.

 TÝMTO ČINOM SA ZÍSKAJÚ POČETNÉ DUCHOVNÉ A TELESNÉ MILOSTI.“

 A pokračovala:

„NÁŠ PÁN, MOJ BOŽSKÝ SYN JEŽIŠ KRISTUS, PREUKÁŽE SVOJE NESMIERNE VEĽKÉ MILOSRDENSTVO V TAKEJ MIERE, V AKEJ SA BUDÚ DOBRÍ ĽUDIA MODLIŤ ZA SVOJICH HRIEŠNYCH BLÍŽNYCH.“

 „Kiež by sa mohlo čím skôr oznámiť najvyššiemu pastierovi katolíckej Cirkvi, pápežovi Piovi XII., že si želám, aby táto HODINA MILOSTI bola známa a rozšírená po celom svete. KTO VTEDY NEMÔŽE NAVŠTÍVIŤ KOSTOL, NECH SA MODLÍ NAPOLUDNIE DOMA A DOSTANE ODO MŇA MILOSTI.“

 

 (Matka Božia žiadala o hodinu milosti každoročne, 8. decembra napoludnie v kostole, teda pred Pánom v Najsvätejšej oltárnej Sviatosti.)

 Pri tomto zjavení sa uskutočnili 3 uzdravenia:

 5 ročný chlapec, ktorého rodičia priniesli do kostola, ktorý kvôli detskej obrne nemohol ani stáť, ani chodiť.

 26 ročné dievča, ktoré malo už 12 rokov ťažkú tuberkulózu a už 9 rokov nemohlo rozprávať.

 Obaja boli hneď a úplne uzdravení. Chlapec mohol stáť a chodiť a dievča zaspievalo oslavnú pieseň a odvtedy bez ťažkosti môže hovoriť a spievať. Odvtedy je zdravotný stav obidvoch dobrý.

 Tretí zázrak sa nestal priamo v Dóme v Montichiari, ale v čase zjavenia Matky Božej v jednom súkromnom rodinnom dome v meste. Bolo uzdravené 36 ročné dievča, ktoré už od detstva nebolo celkom normálne, nemohlo dovtedy rozprávať a malo permanentnú inkontinenciu. Švagriná, ktorá musela pri nej zostať doma, sa v čase zjavenia modlila sv. ruženec a pritom spontánne zvolala: „Ó, milá Matka Božia, ak si sa teraz skutočne zjavila v Dóme v Montichiari, uzdrav, prosím Ťa, teraz túto úbohú chorú!“ V tej istej chvíli bola chorá úplne a natrvalo uzdravená.

 Nezabudnime:

8.12.2014 NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

napoludnie (12,00 – 13,00 hod.)

HODINA MILOSTI

 modliť sa v kostole pred Pánom v Najsvätejšej oltárnej Sviatosti za hriešnikov, za celý svet.

Zdroj: příchozí mail, převzato z internetu (více stránek, identické informace)